ANGIELSKIE ZWROTY bardzo przydatne podczas pisania po Angielsku.

Angielskie zwroty przydatne podczas pisania po angielsku.

ZWROTY PO ANGIELSKU – Chcesz napisać list lub maila po angielsku, ale brakuje Ci słów? – tutaj poznasz i nauczysz się „100 gotowych angielskich zwrotów” wyjątkowo przydatnych podczas pisania i korespondencji w języku angielskim.

W tym artykule poznasz sto angielskich słów i zwrotów, które powinien poznać każdy kto chce pisać po angielsku. Nie zależnie od tego czy wykorzystasz je do pisania listu po angielsku, blogowania, czatowania w Internecie, podczas pisania szkolnych wypracowań, oficjalnych raportów w pracy, wymiany poglądów na anglojęzycznym forum, czy korespondencji e-mailowej w języki angielskim to w każdym z tych przypadków okażą się one dla Ciebie bardzo pomocne.  Angielskie zwroty i wyrażenia wraz z tłumaczeniem na język polski poznasz już teraz w dalszej części tego artykułu.


100 zwrotów, zdań i wyrażeń, które musisz znać pisząc po angielsku.

Poniżej przedstawiam angielskie zwroty i wyrażenia, które zostały podzielone na kategorie związane z ich tematyką oraz organizacją tekstu. Jak widzisz posiadają one polskie tłumaczenie oraz przykładowe zdanie z jego zastosowaniem w języku angielskim. Wszystko po to aby ułatwić Tobie pisanie po angielsku listów, e-maili czy innych oficjalnych lub nieformalnych tekstów w tym języku. Jeśli chcesz mieć te angielskie słówka i wyrażenia zawsze pod ręką to dodaj tę stronę do ulubionych zakładek (wciskając skrót: Ctrl+D) i wracaj do niej zawsze wtedy kiedy będziesz ich potrzebować.

Najczęściej używane Angielskie zwroty - strona do szybkiej nauki (kurs MP3)

Zwroty po angielsku: Przedstawianie kolejnych argumentów:

1.    To begin with – na początek – To begin with, you have to remember that…
2.    First of all/ firstly/ secondly – przede wszystkim/ po pierwsze/ po drugie – Firstly, it’s not true that…
3.    As for – co do – As for functions, there are all of them.
4.    As regards – co się tyczy – As regards the introduced options, they are very useful.
5.    Then – poza tym, następnie – I agree and then there is another aspect.
6.    Besides – zresztą, oprócz tego – It’s too long and besides I don’t like the author’s style.
7.    What is more – co więcej – His attitude is wrong and what’s more, he seems to be a layman.
8.    Further – co więcej – Further, the author has to reconsider his claims.
9.    Furthermore – ponadto – Furthermore, I neglect such a view.
10.    Moreover – ponadto – The idea is not reasonable and moreover it’s unreal.

Angielskie zwroty: Uzasadnianie:

11.    Thus – tak więc – Thus, the whole project cannot be implemented.
12.    Thereby – tym samym – He broke all the rules and thereby, he was expelled.
13.    Therefore – dlatego (też) – Profits, therefore, were down last time.
14.    Because – ponieważ – I argue with you because you are completely wrong.
15.    Since – ponieważ – I decided to write it since I was asked to do so.
16.    As – gdyż –As you always come too late, I decided not to wait for you.
17.    Accordingly – z tego powodu, w związku z tym – He won the election and accordingly he became a chairman.
18.    In consequence – w konsekwencji – He did it and in consequence he was on time.
19.    Hence – stąd, w związku z tym, dlatego też – He had credentials and hence they employed him.

Wyrażenia po angielsku: Wyrażanie opinii:

20.    I would say that – powiedziałbym, że – I would say that such a view is unacceptable.
21.    It seems to me that – wydaje mi się, że – It seems to me that his arguments are difficult to prove.
22.    In my opinion – moim zdaniem – In my opinion, it is not worth its price.
23.    I am of the opinion that – jestem zdania, że – I am of the opinion that it is impossible.
24.    I am of the view that – uważam, że – I am of the view that it is very probable.
25.    As for – co do, jeśli chodzi o – As for me, I would have done it.
26.    To my mind – według mnie – To my mind, it is nonsense.
27.    As far as I know – Z tego, co wiem – As far as I know it works in a different way.
28.    As far as I am concerned – jeśli o mnie chodzi – As far as I am concerned they can do what they want.
29.    According to (sb) – według (kogoś innego niż ja) – According to the author…
30.    I reckon (that) – uważam, że – I reckon these allegations are unjustified.
31.    I opine (that) – uważam, że – I opine that such a statement is ridiculous.
32.    I hold the view that – reprezentuję pogląd/zdanie, że –I hold the view that it cannot be correct.
33.    From sb’s standpoint – z czyjegoś punktu widzenia – Try to think of it from my standpoint.
34.    I think (that) – uważam, że – I think the authors exaggerate.
35.    I have every reason to believe that – mam wszelkie powody, by sądzić, że –I have every reason to believe that it could not happen for real.
36.    Judging from/by – sądząc po – Judging from the facts it is possible.
37.    I suppose (that) – sądzę, że – I suppose he did not consider the elementary rules.
38.    I guess (that) – zgaduję, że – I guess he wrote it himself.
39.    I claim (that) – twierdzę/utrzymuję, że – He claims he followed the instructions.
40.    I assert that – twierdzę/zapewniam, że – I assert that the thesis is to be substantiated.
41.    I maintain (that) – upieram się/obstaję przy tym, że – He maintained his innocence.
42.    I consider sb (to be) – uważam kogoś za – I consider the author (to be) a great novelist.
43.    I believe (that) – sądzić, uważać, przypuszczać – I believe (that) this conclusion is legitimate.
44.    I am convinced that – jestem przekonany, że – I am convinced that it may happen.

Kurs Angielskiego Online na Platformie eTutor

Angielski przydatne zwroty: Zgadzanie się:

45.    I agree – zgadzam się – I agree with you.
46.    I accept – akceptuję – I accept these arguments.
47.    Be correct – zgadzać się, być prawidłowym – Your thinking is correct.
48.    Tally with – zgadzać się z – It tallies with my calculations.
49.    Be positive – być przekonanym – He is positive that they did it.
50.    Confirm – potwierdzać – I confirm his arguments.
51.    Approve of – aprobować – I approve of his conclusions.
52.    Support – popierać – I support the solution he suggested.
53.    I am in sympathy with sb – popieram kogoś – I am in sympathy with the author.
54.    I sympathise with – popieram – I sympathise with his opinion.

Wyrażenia angielskie: Niezgadzanie się:

55.    I disagree – nie zgadzam się – I disagree with you.
56.    I protest against – protestuję przeciwko – I protest against such behaviour.
57.    Reject – odrzucać, nie akceptować – I reject this ideology.
58.    I negate – neguję – I negate such thinking.
59.    Disapprove of – nie pochwalać, potępiać – I disapprove of such thinking.
60.    Oppose – sprzeciwiać się – I had to openly oppose him because he was completely wrong.
61.    Object – sprzeciwiać się – I object to be called in such a way.
62.    I differ with sb – nie zgadzam się z kimś – I differ with him on this issue.

Przydatne zwroty po angielsku: Precyzowanie danej myśli:

63.    What I mean is that – chcę powiedzieć, że – What I mean is that it is not going to be easy.
64.    I mean (to say) – to znaczy – His approach is inappropriate, I mean (to say) it lacks theoretical basis.
65.    What I am getting at is (that) – chodzi mi o to, że – What I am getting at is (that) you are not being realistic.
66.    The point is (that) – chodzi o to, że – The point is (that) I just cannot agree.
67.    In other words – inaczej mówiąc- In other word, the software is full of bugs.
68.    That is to say – to znaczy, czyli – Sociolinguistics, that is to say the study of a language in a society is often underestimated.
69.    Make oneself clear – wyrażać się jasno – I will make myself clear.
70.    I will put it this way – ujmę to w ten sposób – I will put it this way, If you want to succeed you have to concentrate on your goals.

Ranking najlepszych kursów do nauki języka angielskiego przez Internet title=Nauka Angielskiego Online  – zobacz listę najlepszych oraz najpopularniejszych obecnie kursów do samodzielnej nauki angielskiego przez Internet.

Przydatne zwroty angielskie: Wyrażanie różnic:

71.    Actually – faktycznie, w rzeczywistości – It is a well known fact, actually.
72.    In fact – faktycznie, de facto – In fact, I am completely against your suggestion.
73.    In a way – w pewnym sensie – I know your thinking is not correct, but in a way, I can understand such reasoning.
74.    To a certain extent – do pewnego stopnia – I agree with the author to a certain extent, but…
75.    Anyway – w każdym razie, tak czy inaczej – anyway, I think that…
76.    As a rule – z reguły – As a rule, he is never wrong.
77.    On the one hand – z jednej strony – On the one hand, it is what I need.
78.    On the other hand – z drugiej strony – On the other hand, it is too complicated.
79.    Still – jednak – The novel is hard to read; still, it is interesting.
80.    Yet – jednak, mimo to – She is not a mathematician and yet her skills are amusing.
81.    However – jednak(że) – I usually drink coffee. Today, however, I am having a cup of tea.
82.    On the contrary – przeciwnie – He is not tall, on the contrary, he is really short.
83.    In spite of – (po)mimo – In spite of evidence, they did not believe him.
84.    Nevertheless – pomimo to, niemniej jednak – Nevertheless, it is still valued by scholars.
85.    Nonetheless – pomimo to, niemniej jednak – Nonetheless, it is important to him.
86.    Notwithstanding – jednakże, mimo wszystko, mimo to – He is a decent man, notwithstanding I do not like him.
87.    In contrast to/with – w odróznieniu od – In contrast to his father he is very famous.
88.    But – (a) mimo to, (a) jednak – The story is strange but true.
89.    But then (again) – ale z drugiej strony, ale przecież – But then such methods are practical.

Przydatne słówa po angielsku: Podsumowywanie wypowiedzi:

90.    Finally – wreszcie, w końcu – Finally, I would like to concentrate on the main issue.
91.    In short – krótko mówiąć – In short, it was outrageous.
92.    All things considered – w sumie – All things considered, he is a happy man.
93.    To sum up – podsumowując – To sum up, there are advantages and disadvantages.
94.    To recap – podsumowując – To recap, it can be accepted.
95.    To conclude – na zakończenie – To conclude, the translator domesticated the story.
96.    In conclusion – kończąc – I would like to say in conclusion, that I admire them.
97.    As a conclusion – kończąc – As a conclusion we may quote the poet…
98.    Generally speaking – ogólnie rzecz biorąc – Generally speaking, it is not a problem.
99.    On the whole – ogólnie rzecz biorąc – On the whole, it is a quite good idea.
100.    Lastly – wreszcie, w końcu – …and lastly it is the most popular programme

Angielski - ważne infoKliknij tutaj: Jeśli chcesz już za chwilę poznać i nauczyć się 1000 najczęściej używanych angielskich słówek, których znajomość pozwala rozumieć 80% angielskiego. 

Zobacz również:

 

1). Listę 100 najczęściej używanych angielskich słów – do szybkiej nauki Online.

2). 25 najczęściej używanych angielskich czasowników – tylko te najważniejsze.

3). Stronę na której nauczysz się: 1000 najczęściej używanych angielskich słów – dzięki czemu zaczniesz rozumieć aż 80% angielskich tekstów i rozmów (sprawdzona i bardzo efektywna metoda nauki angielskich słówek).

Zwroty po angielsku – podsumowanie

Jak widzisz powyżej znajdziesz tylko najpopularniejsze angielskie zwroty, słówka i wyrażenia, które powinny być naprawdę bardzo pomocne, podczas wszelakiej oficjalnej korespondencji, czy to e-mailowej, listownej czy jakiejkolwiek innej. Wiele tych słów i wyrażeń stosuje się również w codziennej komunikacji, dlatego naprawdę warto się ich nauczyć. Jeśli masz taką możliwość to wydrukuj sobie tą stronę i miej zawsze przy sobie kiedy piszesz coś po angielsku lub tak jak wspomniałem wcześniej dodaj tą listę 100 bardzo przydatnych zwrotów po angielsku do ulubionych zakładek w swoim komputerze lub smartphonie. W ten sposób możesz szybko niej wrócić i skorzystać z podanych angielskich zwrotów. Na koniec ślę podziękowanie dla autora tych 100 przedstawionych powyżej zwrotów, którym jest Tomasz Chyrzyński – Filolog (anglista) prowadzący stronę: Unleashed English.

Dodatkowo: Jeśli chcesz szybko nauczyć się rozmawiać po angielsku i szukasz gotowych angielskich zdań i wyrażeń bardzo często stosowanych w mówieniu po angielsku to polecam Ci skorzystać z kursu na stronie: Angielskie Rozmówki – Zwroty na MP3, dzięki któremu poznasz i w krótkim czasie nauczysz się: 500 najczęściej stosowanych angielskich zwrotów i zdań o dzięki którym wiele osób w krótkim czasie opanowały podstawy komunikacji w języku angielskim i to bez nauki zasad gramatycznych.

Poniżej udostępniam dla Ciebie również darmowe nagranie video, będące jedną z 25 lekcji ze wspomnianego akapit wcześniej kursu MP3 (posłuchaj koniecznie a poznasz 20 z 500 bardzo często używanych zdań w języku angielskim).

Zwroty po angielsku – posłuchaj darmowej lekcji video na YouTube.


Zapisz

Zapisz

Oceń ten wpis.

Wybierz ilość gwiazdek

Średnia ocen 4.8 / 5. oddanych głosów: 20

Bądź pierwszą osobą, która oceni ten wpis.

12 Comments on “ANGIELSKIE ZWROTY bardzo przydatne podczas pisania po Angielsku.”

  1. Bardzo pomocny wpis, same konkretne wyrażenia, więc nie trzeba ich szukać w sieci lub co gorsza składać samemu.
    Osobiście wydrukowałem je sobie i mam zawsze przy sobie.

  2. Kolejny bardzo pomocna lista słówek i zwrotów dla początkujących. Wydrukuję sobie te angielskie zwroty i będę uczyła się ich w wolnym czasie.. Dzięki

  3. Te zwroty po angielsku świetnie uzupełniają podstawowe słownictwo podczas pisania i wysyłania angielskiej korespondencji. Osobiście dodatkowo oprócz powyższej listy zwrotów czasem korzystam jeszcze ze słownika Online – DIKI (obecnie chyba najlepszy słownik angielskiego online z przykładami, rysunkami i najważniejszymi znaczeniami.

  4. Proponuję autorowi artykuł bardzo podobny np z 100 najczęściej używanych zwrotów podczas mówienia po angielsku. Będzie on zapewne nie tylko dla mnie ale również wielu innych osób bardzo pomocny.

  5. Mnie bardzo podoba się zwrot, którego tutaj zabrakło: „burned the midnight oil”, który oznacza „pracować długo do późnych godzin nocnych” – emanuje takim wspaniałym uczuciem dążenia do celu i wylewania potu oraz łez, aby przyspieszyć jego osiągnięcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *