ZAIMKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – lista 27 najczęściej używanych.

Najważniejsze zaimki w języku angielskim

NAJPOPULARNIEJSZE ZAIMKI PO ANGIELSKU – w tym artykule poznasz i nauczysz się 27 najważniejszych i najczęściej stosowanych zaimków w języku angielskim.

Dlaczego warto opanować i nauczyć się właśnie tej listy najpopularniejszych 27 zaimków angielskich?

Otóż, według badań przeprowadzonych przez Corpus of Contemporary American English, tylko te zaimki stanowią ponad 10% wszystkich słów używanych w języku angielskim. Oznacza to, że znajdują się one w prawie każdym zdaniu i są niezbędne do zrozumienia i tworzenia wypowiedzi.

Znając te właśnie najpopularniejsze angielskie zaimki:

 • będziesz w stanie lepiej komunikować się z innymi ludźmi,
 • wyrażać swoje myśli i uczucia, a także zrozumieć różne teksty i nagrania.
 • Ponadto pomogą Ci one lepiej opanować gramatykę angielską, ponieważ są one związane z innymi elementami języka, takimi jak czasowniki, przymiotniki czy przyimki.

Angielskie zaimki – co musisz o nich wiedzieć?

Zaimki to słowa, które zastępują rzeczowniki lub wyrażenia rzeczownikowe, aby uniknąć powtórzeń lub nadać zdaniu większej płynności. Zaimki mogą pełnić różne funkcje w zdaniu, takie jak podmiot, dopełnienie, określenie czy pytanie. Angielskie zaimki mogą również wskazywać na osoby, przedmioty, miejsca, zdarzenia, ilości czy cechy.

Znajomość zaimków w języku angielskim jest niezbędna do poprawnej i efektywnej komunikacji. Zaimki pomagają nam wyrażać nasze myśli, uczucia, opinie, pytania i odpowiedzi w sposób zwięzły i zrozumiały. Zaimki pozwalają nam również uniknąć niejasności i nieporozumień, które mogą wynikać z nieodpowiedniego użycia rzeczowników.

Rodzaje zaimków w języku angielskim.

W języku angielskim wyróżniamy dziewięć głównych rodzajów zaimków, które pełnią różne funkcje gramatyczne i semantyczne. Są to:

 • Zaimki osobowe (Personal pronouns) – służą do określania podmiotu lub dopełnienia w zdaniu, np. I, you, he, she, it, we, you, they, me, him, her, us, them.
 • Zaimki dzierżawcze (Possessive pronouns) – służą do określania przynależności lub posiadania, np. my, your, his, her, its, our, your, their, mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs.
 • Zaimki zwrotne (Reflexive pronouns) – służą do określania, że podmiot i dopełnienie w zdaniu są tym samym osobnikiem lub przedmiotem, np. myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves.
 • Zaimki emfatyczne (Emphatic pronouns) – służą do podkreślenia podmiotu w zdaniu, np. myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves.
 • Zaimki wzajemne (Reciprocal pronouns) – służą do określania, że dwie lub więcej osób lub przedmiotów wykonują tę samą czynność względem siebie, np. each other, one another.
 • Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns) – służą do określania osób, przedmiotów lub zdarzeń, których nie można lub nie chce się dokładnie zidentyfikować, np. someone, anyone, no one, everyone, something, anything, nothing, everything, etc.
 • Zaimki wskazujące (Demonstrative pronouns) – służą do wskazywania na osoby, przedmioty lub zdarzenia, które są blisko lub daleko od mówiącego, np. this, that, these, those.
 • Zaimki pytające (Interrogative pronouns) – służą do zadawania pytań o osoby, przedmioty lub zdarzenia, np. who, whom, whose, which, what.
 • Zaimki względne (Relative pronouns) – służą do łączenia zdań lub wprowadzania zdań podrzędnych, np. who, whom, whose, which, that, where, when, why.

Więcej na temat każdego z poszczególnych typów zaimków języka angielskiego piszemy w dalszej części tego artykułu.

Zaimki w języku angielskim – tyle teorii o pora przejść do praktyki:

Poniżej zamieszczamy listę 27 najczęściej stosowanych zaimków w języku angielskim, wraz z ich tłumaczeniem na język polski i przykładami użycia w zdaniach.

Pamiętaj – Lista ta nie obejmuje wszystkich rodzajów zaimków, ale skupia się na tych, które są najbardziej przydatne i popularne.

Angielskie słówka - ważne infoJeśli chcesz dowiedzieć się więcej o powyższych rodzajach zaimków, to kompleksowo ten temat omówiony został w kursie angielskiego eTutor. Po zalogowaniu w dziale gramatyka, w szybki i efektywny sposób możesz poznać wszystkie szczegóły związane z użyciem tych części mowy. Kurs ten umożliwia również szybkie nauczenie się wszystkich najważniejszych zaimków języka angielskiego online bez wychodzenia z domu przy wykorzystaniu wbudowanego w kurs z inteligentnego systemu powtórek. Więcej na temat znajdziesz klikając tutaj. W sumie temat zaimków w tym kursie został poruszony w prawie 300 lekcjach i ćwiczeniach.

My jednak skupmy się teraz tylko na tych najczęściej stosowanych.

Darmowa lista 27 najpopularniejszych zaimków angielskich z tłumaczeniem i przykładami ich użycia.

Oto lista 27 najczęściej wykorzystywanych w języku angielskim zaimków wraz z ich tłumaczeniem na język polski oraz przykładami zastosowania w zdaniach. Lista posortowana została od tych zdecydowanie najczęściej stosowanych. W kolumnie przykładowe zdanie użyty zaimek jest wytłuszczony, a także jego odpowiednik w polskim tłumaczeniu:

Lp. Zaimek Tłumaczenie Przykład
1. you ty, wy You are my friend. (Ty jesteś moim przyjacielem.)
2. I ja I like pizza. (Ja lubię pizzę.)
3. he on He is a doctor. (On jest lekarzem.)
4. it ono, to It is a cat. (To jest kot.)
5. she ona She is a teacher. (Ona jest nauczycielką.)
6. they oni, one They are students. (Oni są studentami.)
7. we my We are happy. (My jestesmy szczęśliwi.)
8. his jego His name is John. (On ma na imię John.)
9. me mnie, mi He gave me a book. (On dał mi książkę.)
10. her jej, ją I saw her yesterday. (Widziałem  wczoraj.)
11. them ich, im We helped them with the homework. (Pomogliśmy im z pracą domową.)
12. my mój, moja, moje This is my car. (To jest mój samochód.)
13. your twój, twoja, twoje, wasz, wasza, wasze Is this your phone? (Czy to jest twój telefon?)
14. us nas, nam They invited us to the party. (Zaprosili nas na imprezę.)
15. him jego, mu She likes him. (Ona go lubi.)
16. their ich Their children are smart. (Ich dzieci są mądre.)
17. our nasz, nasza, nasze Our house is big. (Nasz dom jest duży.)
18. mine mój, moja, moje That book is mine. (Ta książka jest moja.)
19. hers jej The dress is hers. (Sukienka jest jej.)
20. yours twój, twoja, twoje, wasz, wasza, wasze This is not yours. (To nie jest twoje.)
21. theirs ich The car is theirs. (Samochód jest ich.)
22. ours nasz, nasza, nasze The garden is ours. (Ogród jest nasz.)
23. who kto Who is that man? (Kto to jest ten mężczyzna?)
24. which który, która, które Which book do you want? (Którą książkę chcesz?)
25. what co What is your name? (Jak masz na imię?)
26. that że, tamten, tamta, tamto I think that you are right. (Myślę, że masz rację.)
27. this to, ten, ta, te This is my dog. (To jest mój pies.)

Jak szybko nauczyć się tych oraz pozostałych zaimków języka angielskiego online przez Internet?

Zaimki języka angielskiego są bardzo ważne i użyteczne, ponieważ pozwalają nam na komunikację w sposób prosty i zrozumiały. Aby szybko opanować zaimki języka angielskiego ucząc się przez Internet (Online), potrzebujesz dobrego kursu, który zapewni Ci nie tylko teorię, ale przede wszystkim praktykę i feedback. Dlatego w tej kwestii polecam skorzystać ze wspomnianego już eTutora, bo tylko tam znajdziesz:

 • Lekcje wideo z profesjonalnymi nauczycielami, którzy wyjaśnią Ci wszystkie rodzaje i zasady użycia zaimków w języku angielskim.
 • Interaktywne ćwiczenia, które pozwolą Ci sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę na temat angielskich zaimków.
 • Liczne testy i quizy, które pomogą Ci ocenić swój poziom i postępy w nauce zaimków języka angielskiego.
 • Słownik i system inteligentnych powtórek, które dostarczą Ci dodatkowych informacji i przykładów oraz pozwolą szybko opanować i zapamiętać nieznane jeszcze zaimki.
 • Forum i chat, gdzie będziesz mógł rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zastosowaniem zaimków w komunikacji i pisaniu po angielsku.

Kurs angielskiego dla początkujących eTutor.plCzy wiesz, że teraz zupełnie za darmo możesz wypróbować: najpopularniejszy kurs angielskiego online? Kliknij na załóż darmowe konto po lewej stronie i testuj za darmo kurs angielskiego eTutor.

Tam również dowiesz się, jak unikać typowych błędów i pułapek związanych z zaimkami, takich jak niejasność, niezgodność czy ich nadużywanie. Zaimki angielskie nie są trudne do nauczenia się, wystarczy trochę praktyki i uwagi.

Jeśli znasz już podstawowe i najczęściej stosowane zaimki w języku angielskim – poznaj więc pozostałe ich rodzaje.

Zaimki osobowe po angielsku.

Zaimki osobowe (personal pronouns) służą do wskazywania osób lub rzeczy, które są podmiotem lub dopełnieniem zdania. Zaimki osobowe dzielą się na dwie grupy: zaimki podmiotowe (subject pronouns) i zaimki dopełnieniowe (object pronouns). Zaimki podmiotowe występują na początku zdania i pełnią rolę podmiotu. Zaimki dopełnieniowe występują po czasowniku lub przyimku i pełnią rolę dopełnienia.

Oto tabela z zaimkami osobowymi w języku angielskim:

Zaimki podmiotowe Zaimki dopełnieniowe
I me
you you
he him
she her
it it
we us
they them

Przykłady zdań z zaimkami osobowymi:

 • I like pizza. (Ja lubię pizzę.)
 • She loves him. (Ona kocha go.)
 • They gave us a gift. (Oni dali nam prezent.)
 • He is talking to you. (On rozmawia z tobą.)

Zaimki dzierżawcze po angielsku.

Zaimki dzierżawcze (possessive pronouns) służą do określania przynależności lub posiadania. Zaimki dzierżawcze dzielą się na dwie grupy: zaimki dzierżawcze przymiotnikowe (possessive adjectives) i zaimki dzierżawcze rzeczownikowe (possessive pronouns). Zaimki dzierżawcze przymiotnikowe występują przed rzeczownikiem i określają jego właściciela. Zaimki dzierżawcze rzeczownikowe występują samodzielnie i zastępują rzeczownik z przyimkiem of.

Oto tabela z zaimkami dzierżawczymi w języku angielskim:

Zaimki dzierżawcze przymiotnikowe Zaimki dzierżawcze rzeczownikowe
my mine
your yours
his his
her hers
its its
our ours
their theirs

Przykłady zdań z zaimkami dzierżawczymi:

 • This is my book. (To jest moja książka.)
 • The book is mine. (Książka jest moja.)
 • She likes your dress. (Ona lubi twoją sukienkę.)
 • The dress is yours. (Sukienka jest twoja.)

Zaimki zwrotne po angielsku.

Zaimki zwrotne (reflexive pronouns) służą do wskazywania, że podmiot i dopełnienie zdania są tą samą osobą lub rzeczą. Zaimki zwrotne tworzymy przez dodanie końcówki -self lub -selves do zaimków osobowych. Zaimki zwrotne występują po czasowniku lub przyimku i pełnią rolę dopełnienia zwrotnego.

Oto tabela z zaimkami zwrotnymi w języku angielskim:

Zaimki zwrotne
myself
yourself
himself
herself
itself
ourselves
yourselves
themselves

Przykłady zdań z zaimkami zwrotnymi:

 • I cut myself with a knife. (Skaleczyłem się nożem.)
 • She looked at herself in the mirror. (Ona spojrzała na siebie w lustrze.)
 • They enjoyed themselves at the party. (Oni bawili się na imprezie.)
 • He did it by himself. (On zrobił to sam.)

Zaimki pytające po angielsku.

Zaimki pytające (interrogative pronouns) służą do zadawania pytań o osoby, rzeczy lub okoliczności. Zaimki pytające występują na początku zdania i pełnią rolę podmiotu lub dopełnienia pytania.

Oto lista zaimków pytających w języku angielskim:

Zaimki pytające
who
whom
what
which
whose

Przykłady zdań z zaimkami pytającymi:

 • Who is that man? (Kto to jest za mężczyzna?)
 • Whom did you invite? (Kogo zaprosiłeś?)
 • What do you want? (Czego chcesz?)
 • Which color do you prefer? (Który kolor wolisz?)
 • Whose car is this? (Czyje jest to auto?)

Zaimki wskazujące po angielsku.

Zaimki wskazujące (demonstrative pronouns) służą do wskazywania osób lub rzeczy, które są blisko lub daleko od mówiącego. Zaimki wskazujące występują samodzielnie i pełnią rolę podmiotu lub dopełnienia zdania.

Oto lista zaimków wskazujących w języku angielskim:

Zaimki wskazujące
this
that
these
those

Przykłady zdań z zaimkami wskazującymi:

 • This is my friend. (To jest mój przyjaciel.)
 • I like that. (Podoba mi się to.)
 • These are my books. (To są moje książki.)
 • Do you see those? (Widzisz tamte?)

Zaimki względne po angielsku.

Zaimki względne (relative pronouns) służą do łączenia zdań i wprowadzania zdań podrzędnych. Zaimki względne występują na początku zdania podrzędnego i pełnią rolę podmiotu lub dopełnienia w tym zdaniu.

Oto lista zaimków względnych w języku angielskim:

Zaimki względne
who
whom
which
that
whose

Przykłady zdań z zaimków względnych:

 • The man who lives next door is very nice. (Mężczyzna, który mieszka obok, jest bardzo miły.)
 • The girl whom I met yesterday is my cousin. (Dziewczyna, którą poznałem wczoraj, jest moją kuzynką.)
 • The book which you gave me is very interesting. (Książka, którą mi dałeś, jest bardzo interesująca
 • The dog that barked at me was very big. (Pies, który na mnie szczekał, był bardzo duży.)
 • The woman whose car was stolen is my aunt. (Kobieta, której auto zostało skradzione, jest moją ciocią.)

Zaimki nieokreślone po angielsku.

Zaimki nieokreślone (indefinite pronouns) służą do wskazywania osób lub rzeczy, które nie są dokładnie określone lub znane. Zaimki nieokreślone występują samodzielnie i pełnią rolę podmiotu lub dopełnienia zdania.

Oto lista zaimków nieokreślonych w języku angielskim:

Zaimki nieokreślone
someone
anyone
no one
everyone
something
anything
nothing
everything
some
any
none
all
few
many
several
each
every
either
neither
both

Przykłady zdań z zaimkami nieokreślonymi:

 • Someone called you. (Ktoś do ciebie dzwonił.)
 • Do you have anything to say? (Masz coś do powiedzenia?)
 • Nothing is impossible. (Nic nie jest niemożliwe.)
 • All dogs are cute. (Wszystkie psy są urocze.)

Zaimki emfatyczne po angielsku.

Zaimki emfatyczne (emphatic pronouns) służą do podkreślania podmiotu zdania lub jego części. Zaimki emfatyczne mają taką samą formę jak zaimki zwrotne, ale występują po podmiocie i nie pełnią roli dopełnienia.

Oto lista zaimków emfatycznych w języku angielskim:

Zaimki emfatyczne
myself
yourself
himself
herself
itself
ourselves
yourselves
themselves

Przykłady zdań z zaimkami emfatycznymi:

 • myself don’t like it. (Ja sam tego nie lubię.)
 • She did it herself. (Ona zrobiła to sama.)
 • They themselves admitted it. (Oni sami to przyznali.)
 • He is talking to you, not to me myself. (On rozmawia z tobą, nie ze mną samym.)

Zaimki wzajemne po angielsku.

Zaimki wzajemne (reciprocal pronouns) służą do wskazywania, że dwie lub więcej osób lub rzeczy wykonują tę samą czynność względem siebie. Zaimki wzajemne występują po czasowniku lub przyimku i pełnią rolę dopełnienia.

Oto lista zaimków wzajemnych w języku angielskim:

Zaimki wzajemne
each other
one another

Przykłady zdań z zaimkami wzajemnymi:

 • They love each other. (Oni kochają się nawzajem.)
 • We help one another. (My pomagamy sobie wzajemnie.)
 • They looked at each other. (Oni spojrzeli na siebie.)
 • We gave one another gifts. (My daliśmy sobie prezenty.)

Co jeszcze możesz zrobić aby przyśpieszyć opanowanie języka angielskiego?

Jeśli śledzisz naszą stronę to wiesz, że prezentujemy na niej głównie sposoby zwiększające efektywność nauki języka angielskiego, które dają szybkie i widoczne efekty w krótkim czasie. Dlatego w tym wpisie zamieściliśmy listę najpopularniejszych zaimków języka angielskiego, które to stanowią  ponad 10% najważniejszych i najczęściej stosowanych angielskich słówek. Jeśli już je poznałeś to w dalszej kolejności warto opanować 100 najczęściej używanych angielskich słów. Ich opanowanie daje już możliwość rozumienia prawie 50% codziennej komunikacji w tym języku.

Angielskie słówka - ważne infoA czy wiesz, że znajomość tylko 1000 najczęściej używanych angielskich słówek pozwala już rozumieć  angielski na poziomie 80%?

Tak właśnie te tysiąc najpopularniejszych słów stanowi około 80% wszystkich słów używanych w codziennej angielskiej komunikacji. Oznacza to, że znając tylko te słowa, będziesz w stanie zrozumieć i wyrazić większość tego, co chcesz powiedzieć lub usłyszeć w języku angielskim. Dlatego warto postawić na opanowanie tego zakresu materiału na początku swojej nauki, co da widoczne i szybkie efekty w postaci rozumienia angielskiego. O nauce angielskiego tą metoda przeczytasz na stronie: Jak szybko nauczyć się angielskiego?

Chcesz uczyć się dalej? – Zobacz również inne darmowe lekcje uczące angielskiego słownictwa:


PS. Jeśli ta lekcja była dla Ciebie pomocna to możesz się nam odwdzięczyć za pracę włożona w jej przygotowanie:

 • Polub nasz funpage na Facebooku,
 • Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube (tam znajdziesz więcej darmowych lekcji do nauki słówek dla początkujących).
 • Udostępnij tą lekcję swoim znajomym korzystając z ikonek poniżej,
 • Czekamy również na Twoją opinię w komentarzach (napisz również czy  jakich angielskich słówek chcesz się nauczyć – postaramy się je przygotować dla Ciebie).

Oceń ten wpis.

Wybierz ilość gwiazdek

Średnia ocen 5 / 5. oddanych głosów: 9

Bądź pierwszą osobą, która oceni ten wpis.

One Comment on “ZAIMKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – lista 27 najczęściej używanych.”

 1. Kolejna bardzo pomocna lista najważniejszych angielskich słówek, w tym przypadku zaimków.
  Fajnie, że grupujecie je od tych najczęściej stosowanych, gdyż to właśnie one są najważniejsze.
  Osobiście uważam, że nie warto uczyć się czegoś czego nie będziemy potem stosować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *